• język migowy
BIP
paleta farb

Działalność

Gminne Centrum Kultury w Nędzy jest jednostką organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury w Nędzy”. Placówka posiada osobowość prawną i rozpoczęła działalność z dniem wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury tj. dnia 13.12.2011 roku.

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA GCK W NĘDZY:

 1. Pozyskiwanie i przygotowywanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 2. Prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Nędza.
 3. Upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju.
 4. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
 5. Tworzenie warunków dla rozwoju różnych form kulturalnych.
 6. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
 7. Wzbogacenie dorobku kultury Gminy Nędza.

ZADANIA GCK W NĘDZY:

 1. Inicjowanie, promowanie i organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej i towarzyskiej na terenie Gminy.
 2. Realizowanie działalności społeczno-kulturalnej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami , Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Biblioteką Publiczną i organizacjami młodzieżowymi.
 3. Organizowanie działalności społeczno-kulturalnej dla mieszkańców Gminy we współzawodnictwie z zakładami pracy, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami.
 4. Współdziałanie ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy.
 5. Organizowanie usług kulturalnych wypełniających czas wolny poszczególnych grup ludności poprzez udostępnianie filmów, widowisk teatralnych, estradowych, wystaw i innych.
 6. Organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, regionalnych i rocznic okolicznościowych.
 7. Wsparcie dla inicjatyw kulturalnych i społecznych.
 8. Współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodzieży i grup artystycznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminne Centrum Kultury w Nędzy
Pierwsza publikacja
Jegerska-Michalska Anna 2019-01-15 09:25
Aktualizacja publikacji
Jegerska-Michalska Anna 2019-01-15 10:41
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry