• język migowy
BIP
paleta farb

Tłumacz języka migowego

INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824 t.j.). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją.

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824 t.j.). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem lub instytucją.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycję terminu (nie krótszy niż 3 dni robocze),
  • krótkie określenie sprawy,
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Gdzie wysyłać informacje:

Zgłoszenie proszę:

  • wysłać na adres e-mail:  lub
  • wysłać na adres Gminnego Centrum Kultury w Nędzy, ul. Strażacka 2, 47-440 Nędza (liczy się data dostarczenia korespondencji) lub
  • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu 506 141 501

Informacja w PJM

Gdzie i co możesz załatwić w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy

Gminne Centrum Kultury w Nędzy mieści się w czterech lokalizacjach:

Siedziba główna

Siedziba GCK znajduje się w budynku przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy, gdzie swoje biuro ma Dyrektor instytucji. Mieści się tu także sala zajęć i pracownia plastyczna, w których odbywają się zajęcia stałe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Budynek jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych. Biuro i sale zajęć znajdują się na pierwszym piętrze i są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

W budynku tym mieszczą się następujące działy:

  • Dział Finansowo-Kadrowy, który prowadzi sprawy związane z księgowością i wszystkie sprawy kadrowo-płacowe.
  • Dział Organizacji Imprez, który prowadzi sprawy związane z tworzeniem oferty kulturalnej, inicjowaniem i organizowaniem wydarzeń, wystaw, zajęć stałych i cyklicznych,  sporządzaniem umów i rozliczaniem kosztów wydarzeń, współpracą z innymi podmiotami, promocją instytucji, lokalnych artystów i lokalnej historii, redagowaniem strony internetowej i profili społecznościowych instytucji, kontaktami z prasą.

Filia GCK w Zawadzie Książęcej

Filia ma swoją siedzibę przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Książęcej. Na I piętrze znajduje się sala zajęć, w której odbywają się zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz działają grupy taneczne. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Filia GCK w Górkach Śląskich

Filia ma swoją siedzibę przy ul. Ofiar Oświęcimskich 57 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich. Na parterze znajduje się sala zajęć, w której odbywają się zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Sala zajęć jest przystosowana i dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Filia GCK w Szymocicach

Filia ma swoją siedzibę przy ul. Gliwickiej 20 w Szymocicach. Na parterze znajduje się sala zajęć, w której odbywają się zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Filia GCK w Babicach

Filia ma swoją siedzibę przy ul. Wiejskiej 68 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Babicach. Na parterze znajduje się sala zajęć, w której odbywają się zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminne Centrum Kultury w Nędzy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-14 08:22
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
IntraCOM.pl S.C. 2020-09-14 08:02
Zatwierdzenie
IntraCOM.pl S.C. 2020-09-14 08:02
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry